Hyppää sisältöön

3. Johdanto

Ketterä projekti

Mitä ketteryys?

Ketterän kehittäminen ja siihen liittyvät menetelmät ovat yleisesti ohjelmistoalalla sovellettu työskentelytapa. Ketterän kehittämisen perusajatus on keskittyä tuottamaan asiakkaalla mahdollisimman nopeasti "lisäarvoa" kuitenkaan laatua menettämättä.

Ketteryydellä tarkoitetaan pyrkimystä ottaa vastaan jatkuva muutos osaksi kehitystyötä ja projektin ohjausta. Perinteisessä projektissa tavoitetila pyritään tunnistamaan tarkasti ja ennakointi tapahtuu jo suunnitteluvaiheessa. Ketterän projektin tavoite on mukautua muutokseen ja toimia saadun palautteen pohjalta. Nykyaikaisessa toimintaympäristöissä asiakkaan toiveet tai tavoitteet voivat muuttua useammin kuin kerran ja tämä vaatii kykyä muuttaa tarvittaessa suuntaa. Projektin tuloksena voi syntyä jotain mikä ei välttämättä vastaa alkutilanteessa tavoiteltua tulosta, mutta se on valmistuessaan lähempänä asiakkaan toiveita. Tuotettu kokonaisuus ideaalitilanteessa on asiakkaan kannalta hyödyllisempi projektin tuotos.

Tärkeimmät erot