Hyppää sisältöön

2. Johdanto

Projektihallinan perusteet käydään läpi perinteisen projektin näkökulmasta

Perinteinen projekti

Mitä tarkoittaa perinteinen projekti?

Perinteisessä projektissa pyritään alkuvaiheessa kartoittaan tarkkaan tulevat karikot ja tavoiteltava kokonaisuus. Toteutuksen aikaan pyritään tavoiteltuun kokonaisuuteen, koska asiakas maksaa vain kokonaisuudesta. Tämä johtaa helposti ylisuunnitteluun ja toteutuksen viivästymiseen, koska muutoksia ilmenee kehityksen aikana.

Tässä osiossa tutustutaan projektihallinnan perusteisiin. Sisältö keskittyy perinteisen ohjelmistoprojektin läpivientiin, mutta sisältää tavanomaisen projektin läpivientiin soveltuvat menetelmiä.¨

Nykyaikana puhutaan varsin yleisesti ns. "Ketteristä projekteista". Ohjelmistoteollisuudesta liikkeelle lähtenyt ketterä ideologia on tuonut muutospaineita myös perinteisiä projekteja kohtaan. Tämä osio tarkastelee perinteiseen projektitoimintaan liittyvää käsitteistöä ja tavoiteena on käydä läpi tärkeimmät käsitteet ja toimintatavat luentomateriaalien muodossa. Osioon liittyy myös käsitekartta, jonka avulla kuvataan tärkeimpien käsitteiden välisiä yhteyksiä.

Materiaali on jatkuvan kehityksen alla ja tässä hetkessä (Syksy 2020) se nojaa vahvasti Jouni Huotarin ja Esa Salmikankaan aiemmin tuottamaan projektihallinnan kurssimateriaaliin. Tulevaisuudessa liitämme osaksi ketterän projektitoiminnan käytänteitä ja käsitteitä.

Täsmentävät luennot

  • Tähän osioon lisätään video-luentoja, jotka täydentävät sisältöä. Videoita lisätään saadun palautteen pohjalta!!